[NO.8019/양지면 평창리] 양지 고급 타운하우스단지 발트하우스 4차 분양
가격문의(상세정보 참조)
 1. Price

  - 분양가 : 8억


  The space

  - 위치 : 경기도 용인시 처인구 양지면 평창리

  - 대지 : 맞춤설계

  - 건축평수 : 맞춤설계


  Check Point


  - 단지 내 커뮤니티 시설 有

  - 양지 I.C 5분거리

  - 개별설계 , 개별인테리어

  - 1층 방 有 / 방3개 / 욕실 2개 / 주차장 2대

  - LPG                                                                                                                    


▲TOP